Wat is curatele?

Curatele richt zich op de persoon. Met een curatele wordt iemand handelingsonbekwaam waardoor hij of zij niet meer zelfstandig verplichtingen (rechtshandelingen) kan aangaan. Hij of zij mag bijna nergens meer zelfstandig over beslissen.

Curatele is een vergaande maatregel. Deze maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet overziet en hem te beschermen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.

Wilt uw zich (of bv. uw naaste of cliënt) aanmelden of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.