Wat is bewind?

Bewind is een wettelijke voorziening bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of door het hebben van problematische schulden tijdelijk of blijvend problemen hebben met het beheren van hun financiële administratie en/of met het omgaan van hun geld.

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon daar alleen samen met de bewindvoerder over beslissen. Daarmee wordt het vermogen van de onderbewindgestelde beschermd en wordt ook voorkomen dat andere mensen misbruik van een bepaalde situatie kunnen maken.

Bewind is dus een puur financiële maatregel die betrekking heeft op de goederen en gelden van een persoon.

Naast bewind geeft de wet nog twee andere beschermingsmaatregelen, namelijk curatele en mentorschap.

Het is mogelijk een onderbewindstelling in combinatie met een mentorschap aan te vragen.

Wilt uw zich (of bv. uw naaste of cliënt) aanmelden of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.